Hur många elektroner har indium?

Hur många elektroner har indium?

Indium atom har 49 elektroner.