Hur många elektroner har neutral kalium?

Hur många elektroner har neutral kalium?

19