Hur många elektroner innehåller en vätejon?

Hur många elektroner innehåller en vätejon?

Väte har + joner (cation). H + har inte någon elektron eftersom att förlora sin enda valet har det blivit en Jon.