Hur många fibrer innehåller ett fiberskop?

750.000
1 000 000
500.000
25.000