Hur många funktionshindrade veteraner är fått 100 procent service ansluten inaktiveras i USA idag?

257,100
http://www1.va.gov/vetdata/docs/4X6_winter08_sharepoint.pdf