Hur många gallons av vita bönor för 150 personer?

Hur många gallons av vita bönor för 150 personer?

9,35 gallons av vita bönor skulle ge 150 personer 1 dl vita bönor. En mer än tillräcklig servering för en picknick.