Hur många gånger kan du korrigera hans skattedeklarationer?

Fråga:

Hur många gånger kan du korrigera sin inkomstdeklaration om du vill skicka som belge, för att påstå detta? Är det bara innan du fick en skatteutgifterna? Eller efter mottagandet av anmälan inom invändningsperioden?


Svar:

I teorin kan du dra det för evigt. Antagandet av beslut på någon tidsperiod, sedan under oppositionen, och om det leder till ett nytt beslut, är vars besvärstiden ännu, etc. etc. Endast om invändningsperioden är dags förbi, är det bara genom de så kallade ändringsförslag förordningarna.