Hur många gånger kan en hyresvärd i ett hus med Ek gel orsakar hyra tillfälligt?

Fråga:

14 år vår hyresvärd hyrde hans hus igen tillfälligt, på grund av krav på eget kapital. Inte varje gång han rör sig. Är det tillåtet?


Svar:

Om han med fångenskap grundade den första terminen och sedan inte absorberas, är följande avtalet obestämd.