Hur många gånger kan jag av El leverantör skicka en påminnelse tills strömmen är avstängd?

Fråga:

Gånger intresse: kan någon berätta för mig hur ofta påminna sig själva kan vara innan strömmen är avstängd?


Svar:

När ett verktyg har rätt att anpassa utbudet regleras i förordningen om allmänna villkor för elförsörjning av tariff kunder (AVBEltV). § 33 punkt 2 anges att det tillhandahållande företaget särskilt för icke-uppfyllande av förpliktelser att erlägga trots påminnelse har rätt att anpassa utbudet två veckor efter hot. Detta gäller inte om kunden presenter har konsekvenserna av inställningen proportion till hur allvarlig den överträdelse och rimlig chans att kunden uppfyller sina förpliktelser.