Hur många gånger kan jag skriva in fel PIN-kod?

Fråga:

Jag glömde min nya PIN dumt och vill undvika det, att mitt kort är drog från maskinen. Hur många gånger kan jag prova att skriva in rätt nummer?


Svar:

Vanligtvis är dras kortet efter de tredje felaktiga inmatningar.