Hur många gånger kan köra en kandidat för president i USA?

Det finns ingen gräns för hur många gånger en kandidat kan köra och förlora. Om de vinner, kan de fungera som mest 2 på varandra följande mandatperioder.