Hur många gånger måste innehållet nå mig på kontot, så jag kunde få en disposition?

Fråga:

Hur många gånger måste innehållet nå mig på kontot, så jag kunde få en disposition?


Svar:

Det är olika. Ibland, finns det tre innehåll ingångar eller presentationen av en (permanent) anställningskontrakt. Ibland kan dock gälla andra regler. Det beror på banken. Bästa fråga bara...