Hur många grader är jordens axel lutar bort från solen?

Hur många grader är jordens axel lutar bort från solen?

Svaret är 23,5.

Jordens axel gör en vinkel på ca 66.5 grader
med planet för jordens bana runt solen.