Hur många grader Fahrenheit är 43 grader Celsius?

grader F * 9 / 5 + 32 = 109.4 F