Hur många grader separat Nordpolen från sydpolen?

180 grader. En komplett cirkel är 360 grader och Nordpolen och Sydpolen är en halvcirkel från varandra.