Hur många gram i en tesked muskot?

Muskot har en densitet på 0.4733 gram/milliliter. Det gör cirka 2 gram per tesked.