Hur många handlingar är i en handelsresandes död?

Hur många handlingar är i en handelsresandes död?

Det finns 2 rättsakter