Hur många hotade arter av flygande-foxs finns det i Australien?

Hur många hotade arter av flygande-foxs finns det i Australien?

Det finns för många att någonsin finna i vår generation.