Hur många hyresrätter är tillåtna i en bostadsrätt?

Hur många hyresrätter är tillåtna i en bostadsrätt?

Hur många--oftast uttryckt som en procentandel av ägarboende--beror på din styrande dokument.

På senare tid är de styrande dokument måste du leta efter de styrelsen mötesprotokoll som innehåller referenser till "hyra lock" eller resolutioner som styrelsen har passerat antal hyresrätter tillåts av föreningen.

Styrelser måste vara vaksam på detta nummer, eftersom långivarna granska numret innan jag ger bolån till blivande enhet köpare. När det finns alltför många hyresrätter, kan långivaren neka en inteckning.

Myndigheter, såsom "Freddie Mac" och "Freddie Mae" omarbeta denna procentsats flera gånger under 2009-2010, så för att placera föreningens enheter som önskvärt att mortgage långivare, styrelser har använt deras procentsatser.

Lokala långivare kan ge dig den önskvärda andelen idag, eftersom numret har en tendens att fluktuera.