Hur många irakier har dött i kriget?

Som alla krig är det omöjligt att få korrigerar statistik på hur många irakier dog i kriga. De flesta offer har varit civila (som är i de flesta krig.)
Det finns ingen officiell siffra för antalet irakier dödats sedan konflikten började, men några uppskattningar sträcker sig från 10 000 till 30 000 jämfört med 1,081 oss militära dödsfall.
Det förvånar mig att regeringen i ett land som utkämpar ett krig gör det alltid ser ut som fienden är högre body count (i alla krig) när, i själva verket är det omöjligt att "räkna kroppar."

Svar 2

155,470 irakier dog från 2003-2009Svar 3
Vet ingen exakt hur många men det är förmodligen mer än 100 000 men mindre än 1 500 000.