Hur många jolly ranchägare klubbor säljs årligen?

Det finns många jolly ranchägare klubbor säljs varje år. Det beräknade beloppet är 1,2 miljarder JR klubbor säljs per år!