Hur många jordnötter produceras i Virginia per år?

Hur många jordnötter produceras i Virginia per år?

I 2009 producerade Virginia 44 miljoner pounds av jordnötter från 12.000 tunnland. Dock har statens jordnötter produktion sjunkit markant under de senaste 10 åren. År 2001 sina jordbrukare producerade sammanlagt nästan 235 miljoner pounds från 75 000 hektar och arealen planterat mot jordnötter har sjunkit sedan dess.