Hur många km/h att köra 2 miles i 1354 min?

0.09 km/h på den nivån.