Hur många kolumner finns i Lincoln Memorial?

Lincoln Memorial har 36 kolumner som omger den.