Hur många koppar hallon lika quart?

Hur många koppar hallon lika quart?

4 koppar av hallon skulle motsvara en kvart av hallon.