Hur många koppar rismjöl är 500 gram?

Hur många koppar rismjöl är 500 gram?

Det beror på den specifika vikten av mjölet. Om du kan hitta som är det bara en multiplikation - mycket enkel.

Dvs.: den specifika vikten hos vatten är 1,0 g/ml

Om du har 10 ml vatten och du vill veta hur många gram det är:

10 ml X 1,0 g / ml = 10 g