Hur många kvadrat miles är Yellowstone National Park?

Enligt National Park Service har Yellowstone en yta på 3.472 kvadrat miles.