Hur många kvadrater av bältros att täcka 100 kvadrat fot av tak?

Hur många kvadrater av bältros att täcka 100 kvadrat fot av tak?

1 sq eller 3 buntar