Hur många länder har deltagit i alla olympiska spelen?

SVAR
Schweiz, Frankrike & Storbritannien. !)
Rätt svar är faktiskt Grekland, Storbritannien och Australien

Även om Storbritannien deltog knappt 1904, som de enda "brittiska" idrottarna var irländare.