Hur många lions kan vara i en grupp av lions?

Faktiskt, en grupp av lions kallas en "pride". Det kan finnas ett antal 3-30 lions i en stolthet.
Om det finns ett mycket stort djur, ett enda lejon attackera inte det, men hela stolthet skulle.