Hur många liter är lika med 75 ml?

75 ml är lika med 0,075 liter. för att få svaret helt enkelt flytta decimaltecknet 75.0 mL 3 utrymmen till vänster eftersom det finns 1000mL i 1 liter. Decimaltecknet flyttar du till vänster vid konvertering från små till större enheter och till höger vid konvertering från stora till mindre enheter. Alltid räkna med antalet nollor i motsvarande och du vet hur många decimala utrymmen att flytta (dvs. det finns 1000g i 1 kg så om du har 5 kg amd vill veta hur många gram det är sedan flytta de decimala 3 platserna till höger för att få 5000 g).