Hur många människor är i den kanadensiska armén?

Det finns inte en stor mängd människor i de kanadensiska styrkorna endast omkring 60 000 och det finns 20000 i primära reserver.