Hur många människor äta choklad i världen?

Hur många människor äta choklad i världen?

Jag vet inte exakt eller exakt hur många människor i alla åldrar,
men jag vet en procentandel av choklad.

Personer under 2009 som äter choklad

var 67 procent av världens befolkning