Hur många människor äter på McDonalds?

över 145 miljoner människor i 1 år enbart i USA.

Kom ihåg det finns 310 miljoner människor i USA.