Hur många människor deltar i parkour?

Hur många människor deltar i parkour hela världen?
x