Hur många människor finns det i världen?

Enligt "Befolkningen klockan" var 7,2 miljarder i början av 2014. OSS Census Bureau siffrorna är lägre av ungefär 100 miljoner, på grund av olika skattningsmetoder.

"Befolkningen klockan" uppskattar hur många som finns i världen nu, och du också kan söka bakåt i tiden, med upp till 30 år. Du kan också se beräkningar för befolkningen i framtiden.

Världens befolkning ökar med mer än 200 000 människor per dag.

Obs: Det är sant att det finns inget sätt att veta * exakt * hur många människor finns det i världen vid varje given tidpunkt. Folkräkningen (USA, Storbritannien och andra länder) ger oss uppskattningar av nuvarande och framtida befolkning. Denna uppskattning kan vi bilda en idé eller en bild av befolkningen.
0 är i världen orsakar ther är tilld mer på det inte i det