Hur många människor har AIDS i USA?

Beräkning enligt Center för kontroll & förebyggande är 448,871 2006. Med uppskattningsvis 36 000 nya fall per år och en dödlighet på cirka 14.000 per år skulle jag uppskatta om 510,000 personer lever med AIDS i USA idag. http://www.CDC.gov/hiv/topics/Surveillance/Basic.htm http://www.avert.org/statsum.htm