Hur många människor kan få maximal tillgång till ett gemensamt konto?

Fråga:

Vår klubb har ett gemensamt konto, där två personer har tillgång. Nu, kanske två eller tre nya människor att ha tillgång till kontot och därför ville jag fråga gånger innan, hur många människor faktiskt maximalt kan få tillgång till ett gemensamt konto?


Svar:

Det finns ingen gräns. Det är dock lämpligt att anförtro förvaltningen av hänsyn till ett visst antal människor i min mening eftersom det annars är mycket för förvirrande. Jag tror nog folk 3-4 absolut.