Hur många människor läsa Cosmopolitan magazine?

3,021,720 prenumerera på Cosmopolitan varje månad. Men hur många människor läsa Cosmo? Det finns många faktorer som kan påverka detta nummer som nyheter står köper eller säljer Cosmo - hur många kopior får läsa, hur många får kastas bort? Hushåll som prenumererar finns det flera läsare?