Hur många människor övar Bahai?

Bahá'í tron är idag [2009] bland de snabbast växande av världens religioner. Med mer än sju miljoner anhängare * som uppehåller sig i praktiskt taget varje nation, ön och territorium på jorden. Det är den näst mest utbredda tron, överträffar varje religion utom kristendomen i sin geografiska räckvidd. Bahá' íer uppehåller sig i mer än 100 000 orter runt om i världen, en utvidgning som återspeglar deras hängivenhet till ideal av världen medborgarskap. Dess heliga texter har varit transkriberas i mer än 700 språk/dialekter. * Den Bahai tron innebär inte automatiskt räkna barn av ett Baha'i hushåll bland dess anhängare, som är praxis i de flesta religioner. En ungdom måste vara 15 eller äldre och förklara för sin egen vilja en personlig tro på tron för att läggas till rullar. Om 7 + miljoner skulle annars lätt tredubblas till mer än 21 miljoner Baha'is över hela världen.