Hur många mil är det från Rapid City till Calorado?

350 miles till Denver och 300 miles till Colorado statligt linje.