Hur många mil är det mellan Marocko och USA?

Hur många mil är det mellan Marocko och USA?

Genomsnittligt är 5.000 mil, beroende på var i USA du går till.