Hur många miles av järnvägsspåren är i Egypten?

Det finns 7,021 miles av järnvägsspåren för närvarande i Egypten