Hur många miles kan du köra i 6 timmar?

Hur många miles kan du köra i 6 timmar?

Det beror på hastighetsgränserna och hur fort du kör. Trafiken är också en stor faktor. Och du måste sluta för bränsle- och vilrum.

AAA siffror oftast 50 miles i timmen för interstate körning. Vilket skulle vara ungefär 300 miles.

Om du har ingen trafik och på motorvägarna, kan du faktiskt göra ca 400 miles i 6 timmar och inte bryta hastighetsgränsen för 70 miles i timmen...