Hur många miles körning inne i Yellowstone National Park?

Hur många miles körning inne i Yellowstone National Park?

NPS påstår att det finns över 310 miles av belagda vägar inom Yellowstone National Park.