Hur många miles mellan Des Moines IA och Toledo IA?

Hur många miles mellan Des Moines IA och Toledo IA?

Det är 67.99 miles enligt MapQuest.