Hur många morötter för en 100 personer?

Beror på storleken av morötterna. En person kan äta 2 medelstora morötter - så 200 morötter.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det beror på hur många morötter varje person gillar... om det är en fest, få minst två påsar...