Hur många olika grupper av Shigella kan påverka människor?

Hur många olika grupper av Shigella kan påverka människor?

Fyra olika grupper av Shigella kan påverka människor.