Hur många personer är hemlösa i Förenade kungariket?

Hur många personer är hemlösa i Förenade kungariket?

Tyvärr finns det ca 1 miljon människor i Storbritannien som är hemlösa. En halv miljon är på gatan eller i dörröppningar och den andra hälften lever en miljon i en squat eller ett tillfälligt skydd.

Svårt att räkna, eftersom många hemlösa är utanför någon formell registrering system.

Hemlösa innebär inget hem. Huk eller bor i något skydd är ett hem. En otäck hemma, men ett hem.