Hur många pounds är ett kilo?

En lb är 0.454 kg, så en smula mer än 2. 1 kg = 2.2 pounds. (2.20462262 att vara mer exakt). 22 pounds = 10 kilo

Formeln för att konvertera kg till lbs
1 kg * 2.2046 lbs
= 2.204622622 kg kg och lbs inte kan likställas, eftersom de är enheter av olika typer av kvantiteter.

"kg" är en enhet för massa, "lb" är en enhet av kraft.

På jorden väger 1 kg massa 2.205 pounds. På andra platser, den samma 1 kg
massa har en olika vikt.